Koupě družstevního bytu


1. Koupit byt v družstevním vlastnictví znamená koupit podíl v bytovém družstvu a co daň?

Koupě družstevního bytu neexistuje. Vždy se jedná o převod členských práv a povinností v družstvu což znamená zproštění od platby daně z nabytí nemovitosti, což platí i v případě převodu bytu do os. vlastnictví. Prodávající, který byl členem družstva min. 5 let, nebo si do roka od prodeje svého bytu v dr. vlastnictví koupí nový byt neplatí ani daň z příjmu.

 2. I člen družstva platí nájem? 

Vlastník družstevního podílu není uveden v katastru nemovitostí. Vlastníkem bytu je bytové družstvo. Družstevník, který si koupil podíl v družstvu váznoucí k jisté bytové jednotce je povinen platit družstvu nájem – platbu, která zohledňuje zálohu za služby a částku připadající  do fondu oprav.

  

3. Riziko předchozího družstevníka?

Při koupi družstevního podílu je nezbytné si v prvé řadě zjistit, za převodce podílu (prodávající) byl skutečným vlastníkem podílu. Při převodu bytu od předchozího družstevníka, je nutné vždy ověřit výši nesplacené anuity (tedy nesplacenou částí členského podílu, po jejímž uhrazení je byt možno převést do O.S.). Výše nesplacené anuity by vždy měla být zohledněna v ceně za převod družstevního podílu.  Spolu s členským podílem na nového družstevníka přechází i případné dluhy. Proto je třeba si vždy od družstva vyžádat potvrzení o výši závazků, které se k danému bytu vážou.

 

4. Opravy a udržování společných částí dobu a bytové jednotky?

Družstevník společně s ostatními členy družstva z platby nájemného, hradí účelně vynaložené náklady na správu domu. Co se týče oprav a údržby v družstevním bytě, obecně platí, že je zajišťuje družstevník sám – ledaže by něco jiného bylo uvedeno ve stanovách družstva.

5. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, či podnájem družstevního bytu?

Problematika převodu bytu do osobního vlastnictví je vždy upravena ve stanovách družstva. Stejné je to i v případě splacené anuity. S převodem bytu do OS musí družstvo souhlasit a musí být toto uvedeno i ve stanovách. Důležité je ale před koupí takového bytu zjistit, zda jsou bytové jednotky v domě rozdělené a bytový dům není považován za celek. Dotaz je nutno formulovat tak, zda družstvo provedlo rozdělení jednotek prohlášením vlastníka a je toto i ve známosti na stavebním úřadě případně v katastru nemovitostí. Převod bytu do OS. by měl být vždy bez finančního zatížení, není – li ve stanovách družstva uvedeno jinak. S podnájmem družstevního bytu musí družstvo souhlasit.

6. Převod družstevního podílu mimo jeho prodej?

DV rámci dědictví přechází družstevní podíl na dědice.  Jestliže však byl ve společném vlastnictví manželů, přechází po smrti jednoho z nich na pozůstalého manžela či manželku. Darovat družstevní podíl může člen bytového družstva.  Děje se tak na základě dohody mezi dosavadním členem družstva  a darovaným. U bytových družstev navíc platí to, že takový převod členských práv a povinností spojených s členstvím nepodléhá ze zákona souhlasu orgánů družstva. Toto pravidlo najdete v § 230 obchodního zákoníku.

 

7. Pár informací závěrem?

Největším rizikem koupí bytu v družstevním vlastnictví je špatné hospodaření družstva, což může v extrémním případě vést i k bankrotu družstva. Od prodávajícího je doporučeno si vždy vyžádat potvrzení o bezdlužnosti družstevníka. Pokud by současný družstevník při převodu nesplatil družstvu všechny své dluhy, přešly by na nového majitele podílu. Výhody koupí bytu v družstvu je ta, že družstvo ze zákona musí hospodařit jako řádný hospodář, a tudíž pečovat i o jednotky v družstevním domě. Od družstva si však vždy vyžádejte účetní závěrku, která vypovídá o jeho hospodaření. Zjistíte z ní, kolik investovalo do oprav domu, jaké má pasiva a také aktiva.


Pro upřesnění uvádíme:


- Převodce - stávající majitel družstevního podílu

- Nabyvatel - kupující družstevního podílu

- Družstevní podíl - práva a povinnosti spojená s užívání družstevního bytu.

Autor: makléř


 

*
*
*
*
fullname: